top of page
Dzieci w krytym placu zabaw

TURNUS LETNI 26.07-30.07.2021r.

Turnus kierowany jest do dzieci z różnymi problemami rozwojowymi w szczególności do dzieci ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami rozwoju mowy. Turnus odbędzie się od godziny 9:00 do 13:00. Proponujemy terapię indywidualną 1:1 (jeden terapeuta na jedno dziecko). Program terapii będzie dostosowany indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. Zajęcia w szczególności dotyczyć będą umiejętności, które sprawiają dziecku największe trudności. W trakcie turnusu będą również prowadzone zajęcia w małych grupach takie jak: trening umiejętności społecznych, dogoterapia oraz trening uwagi wg Giny Davies. Po zakończeniu turnusu następuje omówienie podjętych działań terapeutycznych oraz każdy z uczestników otrzymuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny w terminie 2 tygodni od zakończenia turnusu. Osobami prowadzącymi turnus są terapeuci mający doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Ich praca będzie pod stałą opieką certyfikowanego superwizora behawioralnego.  

Koszt turnusu wynosi: 1900 zł. Obowiązuje zadatek 350 zł w terminie 7 dni od zgłoszenia dziecka. 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (513-826-321 lub 604-647-340) lub mailowo pod adresem: terapiaspektrum@gmail.com .

Turnus odbędzie się w Straszynie w siedzibie Centrum Terapii Spektrum.

*W przypadku dużej ilości chętnych możliwość zorganizowania drugiego turnusu w godzinach 13:30-17:30.

Mamy świetną wiadomość! 

Naszym celem i marzeniem jest przygotowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do grup integracyjnych, aby mogły w sposób naturalny uczyć się od swoich rówieśników. Dlatego właśnie Centrum Terapii Spektrum podjęło współpracę z Niepublicznym Przedszkolem

 Integracyjnym „Wesoła Nutka” w Rotmance! 💙

CTS Punkt przedszkolny SPEKTRUM.png
bottom of page